حریم خصوصی

سیاست حفظ حریم خصوصی

سیاست حفظ حریم خصوصی حریم خصوصی کاربر برای وارساز بسیار مهم است. در وارساز چند نکته مهم در این مورد وجود دارد که در ادامه توضیح می‌دهیم.

وارساز از شما اطلاعات شخصی درخواست نمی کند مگر برای ارائه بهتر خدمات و بهتر شدن محصول.

ما اطلاعات شخصی شما را در اختیار شرکت و یا شخص دیگری قرار نخواهیم داد مگر در موارد قانونی و یا در راستای توسعه محصولی که تولید کرده‌ایم.

چه اطلاعاتی توسط وارساز ذخیره می شود و چرا؟

فروشگاه ساز وارساز اطلاعاتی از قبیل نام کامل، نام فروشگاه، ایمیل، شماره تماس و آدرس را ذخیره می کند. ما به این اطلاعات جهت تایید هویت و ارائه خدمات به شما نیاز داریم. فروشگاه ساز وارساز تمامی اطلاعات مربوط به وب‌سایتی که ساخته شده را ذخیره میکند. همچنین اطلاعاتی مانند آخرین ورود به پنل مدیریت، نوع مرورگر و دستگاهی که با استفاده از آن وارد مدیریت فروشگاه شده‌اید را بررسی می کنیم. ما از این اطلاعات برای ارائه بهتر خدمات استفاده میکنیم.

توجه داشته باشید که موارد فوق ثابت نیستند و ممکن است در هر زمان که لازم باشد تغییر، حذف و یا موارد جدیدی اضافه شود.

بازخوردها