خرید سایت

در مدت زمانی که به طور رایگان سایت وارسازی خود را بررسی می‌کنید، می‌توانید با ما در ارتباط باشید تا در بخش‌های مختلف بررسی همراه شما باشیم.
بعد از ساخت سایت و بررسی امکانات، از طریق گزینه تکمیل خرید در صفحه اصلی سایت یا warsaz.com/my/site برای خرید اقدام کنید.
پرداخت هزینه در وارساز به صورت دوره‌ی یک ساله است.

بازخوردها