درج محصول (جدول مشخصات، فیلتر و مقایسه)

در سایت فروشگاهی نیاز داریم که برای یک سری از محصولات جدول مشخصات یا فیلتر داشته باشیم که مشتری با استفاده از فیلتر کردن، محصول مدنظرش را پیدا کند.
با دیدن این ویدئو میتوانید جدول مشخصات، فیلتر و مقایسه در سایت خود داشته باشید.

بازخوردها