درج محصول (سایر تنظیمات)

در این ویدئو کار با تنظیماتی مثل کدکالا در انبار، فعال کردن فروش ویژه، وضعیت انتشار و ... را مشاهده می‌کنید.
بازخوردها