ارتقا سایت

در مدت زمانی که از سرویس وارساز استفاده می‌کنید، هر زمان که نیاز به امکانات پلن بالاتر داشتید، می‌توانید نسبت به ارتقا پلن خود اقدام کنید.
برای ارتقا کافی‌ست ما به التفاوت دو پلن، به ازای روزهای باقیمانده سرویس خود را پرداخت کنید.
بعد از ارتقا پلن، هیچ گونه تغییری برای محتوا و قالب سایت ایجاد نخواهد شد و امکانات پلن بالاتر در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
در صورت تمایل از طریق warsaz.com/my/site برای ارتقا پلن خود اقدام کنید.
بازخوردها