چیدمان و تنظیمات منوها

دسته بندی محصولات از مهم‌ترین بخش‌های یک فروشگاست.
دو نوع دسته‌بندی کلی برای فروشگاه داریم:
- دسته‌بندی فلت
به هر دسته از محصولات اهمیت یکسان داده می‌شود. اگر محصولات متنوعی برای ایجاد زیر شاخه ها ندارید ، می‌توانید از این روش استفاده کنید.
- دسته‌بندی سلسله مراتبی
این روش دسته بندی بسیار متداول است و در این نوع هر دسته به چندین زیر شاخه تقسیم می‌شود.

نکاتی که در ایجاد دسته‌بندی کالا باید رعایت کنید:
- ایجاد دسته براساس نحوه جستجوی مشتری
- استفاده از کلمات کلیدی در نامگذاری دسته بندی محصولات
- صفحه دسته بندی را جذاب کنید
- دسته بندی منعطف و سازگار ایجاد کنید

بازخوردها